Kiểm tra Mail |  Sitemap |  Đăng nhập đăng ký

Toán bậc Đại học PDF. In Email
Hình chỉ mang tính minh họa

Toán bậc đại học là một trong những môn khó học, chủ yếu là nghiên cứu, sau đây chúng tôi muốn giới thiệu một số tài liệu bổ ích để các bạn sinh viên nghiên cứu, lý luận thực tiễn, nói chung nếu các bạn tìm tòi thì mọi thứ đều có trên mạng.

1. Đại số tuyến tính:
 • Toán Đại số tuyến tính Bài giảng phần ma trận và định thức của trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Sách Đại số tuyến tính: Tập bài giảng Đại số tuyến tính của trường ĐH Thăng Long (Hà Nội).
 • Giáo trình toán cao cấp B2: Bộ giáo trình của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM bao gồm các phần: Đại số tuyến tính, Hàm nhiều biến, tích phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân
 • Bài tập ma trận - Định thức - Hệ phương trình: Bài tập do GV Lê Xuân Trường - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM - biên soạn.
 • Đại số tuyến tính và ứng dụng: Sách có dung lượng lớn 16 MB nên được chia nhỏ thành hai phần bằng định dạng nén WinRAR. Để sử dụng, tải cả hai phần về và giải nén phần 1 thì chương trình sẽ tự động giải nén phần 2 và gom chung cả hai phần thành 1 file sách duy nhất theo định dạng pdf.
 • Linear Albegra Problems Book: Sách trình bày các vấn đề của đại số tuyến tính theo một hệ thống, với các bài tập đa dạng và phong phú. Sách được đóng gói dưới dạng file nén rar.
 • Giáo trình về Giải tích và Đại số tuyến tính (Tập 1): Sách được tác giả Apostol biên soạn, gồm 686 trang, được đóng gói bằng định dạng .DjVu. Nội dung chủ yếu trong tập 1 là hàm 1 biến và giới thiệu sơ lược về Đại số tuyến tính viết khá chuyên sâu và được nhà xuất bản John Wiley & Sons tái bản lần 2 năm 1966.
 • Giáo trình về Giải tích và Đại số tuyến tính (Tập 2): Tác giả Apostol tiếp tục trình bày các kiến thức chuyên sâu liên quan đến giải tích hàm 1 biến, đại số tuyến tính, bên cạnh đó GS Apostol đề cập đến các vấn đề về phương trình vi phân, chuỗi số, và giải tích hàm nhiều biến. Sách được đóng gói bằng định dạng .DjVu.
 • Giáo trình Đại số tuyến tính:Tác giả: David.A. Santos. Sách được hội đồng giáo dục của bang Philadenphia phát hành, trình bày các vấn đề của môn học Đại số tuyến tính một cách mạch lạc, dễ hiểu , có kèm theo bài tập sau mỗi chương và có phần hướng dẫn giải ở phần cuối của sách. Sách thích hợp cho sinh viên ngành Cơ bản và khối ngành Kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn có phần nâng cao dành cho sinh viên chuyên ngành Toán.
 • Nhóm Ma Trận , và Đại số Lie : Hiện nay, tài liệu về Đại số Lie khá ít. Do đó, tài liệu này dù viết khá chuyên sâu, với ngôn ngữ Toán học thuần túy nên SV chuyên ngành Vật Lý có thể cảm thấy khá nặng. Tuy nhiên, đây cũng là một tài liệu giúp ích cho việc học bộ môn Đại số 2 ở Khoa Vật Lý - ĐHSP. Sách được đóng gói dưới dạng file.
2. Giải tích:
 • Tập bài giảng Giải tích 1: Tập hợp các bài giảng (sơ lược) Giải tích 1 của học phần Giải tích 1 được giảng dạy cho Sinh viên Khoa Vật Lý - ĐHSP TpHCM
 • Tổng hợp các hàm và công thức của Giải tích 1 biến: Đây là tài liệu của trường Hanford, Richland, Wasington nhằm giúp học sinh, Sinh viên dễ dàng tra cứu các công thức, hàm số thường sử dụng khi học học phần giải tích 1 biến số. Tài liệu được in ấn dưới dạng file pdf.
 • Tóm tắt các công thức liên quan của hàm số hyperbolic : Tài liệu tổng hợp tất cả các công thức liên quan đến hàm số hyperbolic
 • Giáo trình Toán Cao Cấp: Hàm nhiều biến và phương trình vi phân. Bộ giáo trình của Trung tâm phát triển công nghệ thông tin - Đại học Quốc Gia TpHCM bao gồm 2 tập thích hợp cho các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật.:
Tập 1: bao gồm các nội dung về giải tích hàm số 1 biến.
Tập 2: bao gồm các nội dung về giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân.
 • Bài giảng về đạo hàm riêng của hàm nhiều biến số: Bài giảng bằng Power Point của Giáo sư Greg Kelly, trường Hanford, Richland, Washington về đạo hàm riêng của hàm hai biến số, giúp chúng ta củng cố và nắm chắc hơn về khái niệm này.
 • Bài tập chuỗi số.pdf : Bài tập giải sẵn của Khoa Toán - Tin học, trường ĐHSP TpHCM. Có một số bài khó và rất khó. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng làm tài liệu phục vụ việc học
 • Bộ sách về các học phần Toán của tác giả Paul Dawkin - GV của trường Đại học lamar - gồm 6 tập và viết dưới dạng file pdf. Bộ sách có hệ thống ví dụ, và các bài tập rõ ràng, dễ hiểu. Sinh viên có thể dùng làm tài liệu tham khảo khi học về học phần Giải tích 1, Giải tích 2, Giải tích 3 và Đại số 1.
Tập 1: Số phức:Gồm 26 trang, trình bày tổng quát về các khái niệm cơ bản của số phức.
Tập 2: Phép tính vi phân hàm 1 biến: Gồm 346 trang, trình bày các vấn đề liên quan đến giải tích hàm một biến như: Gới hạn, VCB, Đạo hàm, Ứng dụng Đạo hàm, Tích phân bất định, Tích phân xác định, Tích phân suy rộng.
Tập 3: Phép tính vi phân hàm 1 biến (tt) Gồm 332 trang, trình bày các vấn đề tiếp theo của giải tích hàm 1 biến như: Ứng dụng của Tích phân xác định, khảo sát đường cong tham số, khảo sát đường cong trong tọa độ cực và Chuỗi số.
Tập 4: Giải tích hàm nhiều biến Gồm 258 trang tiếng Anh, trình bày tổng quát về các khái niệm cơ bản của phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến.
Tập 5: Đại số tuyến tính
Tập 6: Phương trình vi phân
3. Xác suất thống kê:
 • Probability and Statistic by Example Tài liệu về Xác suất thống kê, được trình bày bằng các ví dụ minh họa, cụ thể. Đây là tài liệu thích hợp cho các bạn sinh viên mới bắt đầu học tập học phần Xác suất thống kê. Tài liệu viết bằng định dạng pdf
 • A first course in Probability Giáo trình Xác suất thống kê với nội dung trình bày một cách hệ thống và có các ví dụ minh họa cụ thể. Sách được trình bày theo định dạng .djvu và đóng gói dưới dạng file nén rar.
 • Probabilities for Dummies Xác suất thống kê dành cho người mới bắt đầu của tác giả Deborah Rumsey do nhà xuất bản Wiley Publeshing phát hành. Sách bao gồm tất cả các nội dung của phần Xác suất với cách trình bày rõ ràng và nhiều ví dụ minh họa. Sách được đóng gói dưới dạng file nén WinRAR.
 • Geometric Probability Sách trình bày cụ thể về các khái niệm của xác suất theo quan điểm hình học. Và minh họa bằng những ví dụ được trình bày chi tiết. Tài liệu tiếng Anh do tác giả Art Johnson (Mỹ) biên soạn theo định dạng pdf
 • Bài giảng Xác suát thống kê của Trường Đại học Kinh Tế TpHCM:
4. Phương pháp tính (phương pháp số, giải tích số)
 • Phuong pháp tính Tài liệu tóm tắt thuật toán của một số phương pháp tính gần đúng. Tài liệu này chưa rõ nguồn gốc tác giả.
 • Giới thiệu về Phương pháp số Tài liệu Phương pháp tính của tác giả Bulirsch Stoer được Nhà xuất bản Springer phát hành năm 1993. Sách được đóng gói dưới dạng file .DjVu
 • Phương pháp Số Bài giảng của Học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội do TS. Phan Đăng Cầu và Th.s Phan Thị Hà biên soạn năm 2006. Sách trình bày các phương pháp tính gần đúng tích phân, đạo hàm, nghiệm phương trình vi phân, phương pháp số trong đại số tuyến tính, phép nội suy và phép hồi quy…Do sách giành cho khối ngành kỹ thuật nên thiếu 1 phần quan trọng đối với sinh viên Vật Lý: phương pháp mô phỏng Monte - Carlos
 • Bài tập phương pháp tính: Bài tập được biên soạn bởi GV Lê Xuân Trường - Trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật TpHCM.
5. Hàm biến phức:
 • Hàm biến phức Tác giả: Conway B. Sách được đóng gói theo định dạng . DjVu, được nhà xuất bản Springer phát hành năm 1978
6. Phương trình vi phân:
 • Partial Differential Equation Phương trình đạo hàm riêng, phương trình Toán, Lý.
 • Bài giảng về Phương trình đạo hàm riêng Tập bài giảng Phương trình Đạo hàm riêng (Phương trình Toán - Lý) của GS Arnold V.I được nhà xuất bản Springer in ấn vào năm 2004. Sách được đóng gói dưới dạng file .DjVu. Bài giảng có nhiều ví dụ minh họa cụ thể.
 • Fourier Transform and Boundary Value Problems Tài liệu tiếng Anh về chuỗi Fourier, phép biến đổi Fourier và các ứng dụng của nó trong việc giải các bài toán biên của phương trình đạo hàm riêng. Sách in dưới định dạng file DjVu
 

Làm quen với chàng sinh viên thành tích “khủng”

News image

(Dân trí)- Đạt IELTS 6.5 trong 1 tháng, kết quả học tập 9.26/10, từng đạt giải Nhì chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2010... Xem thêm

Sau bao gian truân, thầy trò An Lạc Thôn đã thi tài tại Thụy Điển

News image

(Dân trí) - Thầy Nguyễn Ngọc Hải, giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) - người hướng dẫn các em... Xem thêm

Giấy điện tử thông minh

News image

Một loại giấy điện tử thông minh (ảnh) không cần dùng điện, thân thiện với môi trường vừa được một nhóm các nhà khoa học... Xem thêm