Chính sách bảo mật

Tuyên bố về việc thu thập thông tin riêng tư của Trường THPT Quy Nhơn.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và xử lý là gì?

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin cá nhân sau đây về bạn và bất kỳ Học sinh nào bạn chịu trách nhiệm:

Thông tin cá nhân và xác thực ► bao gồm tên, giới tính, ngày và nơi sinh, thông tin về thành viên trong gia đình, căn cước công dân;

Thông tin liên hệ ► bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, liên hệ khẩn cấp;

Thông tin về Học sinh ► bao gồm thông tin nhập học (ví dụ: điểm thi), ngày bắt đầu, khối, thông tin lớp học, ID, điểm số, ghi chú, thời khóa biểu, tuyến đường đi lại, ảnh và thông tin liên quan đến các cuộc trò chuyện với Phụ huynh hoặc Người giám hộ, giáo viên và các Học sinh khác, cũng như thông tin liên quan đến các báo cáo được thực hiện bởi/có liên quan đến Học sinh (ví dụ: báo cáo về việc bắt nạt…).

Thông tin thanh toán ► bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng/ghi nợ (nếu có);

Thư từ của chúng tôi ► khi chúng tôi nhận được liên hệ từ bạn hoặc Học sinh mà bạn chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin liên hệ đó;

Sử dụng trang web và giao tiếp ► chi tiết về việc truy cập trang web của chúng tôi và thông tin thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác, bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP và tên miền, phiên bản trình duyệt và hệ điều hành, dữ liệu lưu lượng, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu giao tiếp khác, cũng như các tài nguyên được truy cập;

Thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi ► bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn hoặc Học sinh bạn chịu trách nhiệm có thể cung cấp cho chúng tôi, chẳng như thông qua việc điền vào biểu mẫu thăm dò hoặc phản hồi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân của bạn (và của bất kỳ Học sinh nào bạn chịu trách nhiệm) sẽ chỉ được xử lý khi chúng tôi có mục đích cụ thể và cơ sở pháp lý để làm như vậy. Những mục đích và cơ sở này được liệt kê dưới đây.

(a) Để chọn lọc, đưa vào và ghi danh Học sinh ► để xử lý biểu mẫu đăng ký, kết quả kiểm tra, buổi phỏng vấn, các sắp xếp đi lại và tất cả các hoạt động liên quan đến việc ghi danh Học sinh. Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, điều này có thể bao gồm các Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt, ví dụ như ảnh và hình ảnh video của Học sinh (ví dụ: cho mục đích nhận dạng hoặc bảo mật); hoặc Dữ liệu Về Hành Vi Tội Phạm, để hiểu về quá trình phát triển của Học sinh tiềm năng;

(b) Quản lý thời khóa biểu học tập, thể thao và nội trú của Học sinh và cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới giao tiếp của Trường học ► lên lịch các hoạt động của Học sinh và cung cấp quyền truy cập vào mạng nội bộ của Trường học và các công cụ lưu trữ thông tin khác;

Sử dụng Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt và Dữ liệu Về Hành Vi Tội Phạm

Như một quy tắc chung, chúng tôi không xử lý Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt hoặc Dữ liệu Về Hành Vi Tội Phạm của Học sinh, Phụ huynh hoặc Người giám hộ. Tuy nhiên, để cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo của chúng tôi (bao gồm các hoạt động ngoại khóa) một cách hiệu quả cho bạn và bất kỳ Học sinh nào bạn chịu trách nhiệm, chúng tôi được yêu cầu thu thập, xử lý và tiết lộ Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt của Học sinh, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Thông tin về sức khỏe/y tế (ví dụ: dị ứng, khuyết tật, yêu cầu chế độ ăn, hồ sơ về tai nạn và bệnh tật) để chúng tôi có thể duy trì một môi trường an toàn cho tất cả Học sinh;
(b) Quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, sắc tộc và chủng tộc, để Học sinh có thể tuân theo các lễ hội tôn giáo/văn hóa;
(c) Cuộc sống tình dục hoặc xu hướng tình dục, để chúng tôi có thể đề xuất và phản ứng đối với bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào có thể phát sinh;
(d) Chi tiết về tội phạm, để chúng tôi có thể xử lý các vấn đề hành vi nghiêm trọng và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền một cách thích hợp; và
(e) Ảnh và hình ảnh video của Học sinh (ví dụ: cho mục đích nhận dạng hoặc bảo mật).

Ngoài các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp thông thường chúng tôi triển khai để đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân được xử lý bởi chúng tôi, chúng tôi có thể triển khai các biện pháp bổ sung liên quan đến Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt, theo yêu cầu. Điều này có thể bao gồm phân tách, giấu tên hoặc hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu.

Khi chúng tôi phải xử lý Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt và Dữ liệu Về Hành Vi Tội Phạm, chúng tôi thường làm như vậy dựa trên việc chúng tôi đang bảo vệ lợi ích quan trọng của một Học sinh hoặc rằng điều đó là cần thiết vì lợi ích cộng đồng quan trọng.

Trong trường hợp chúng tôi không thể dựa vào cơ sở pháp lý thay thế để chứng minh việc xử lý cần thiết của dữ liệu được liệt kê ở trên, chúng tôi sẽ:

(a) Dựa vào sự đồng ý rõ ràng của bạn đối với việc thu thập, xử lý và tiết lộ Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt nêu trên cho mỗi Học sinh mà bạn chịu trách nhiệm; hoặc
(b) Trong trường hợp một Học sinh mà bạn chịu trách nhiệm có khả năng cung cấp sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, dựa vào sự đồng ý rõ ràng của họ đối với việc thu thập, xử lý và tiết lộ Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt nêu trên.

Khi một Học sinh mà bạn chịu trách nhiệm có khả năng cung cấp sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý rằng bạn đã thu được sự đồng ý của họ đối với việc chúng tôi thu thập, xử lý và tiết lộ Dạng Thông tin Cá nhân Đặc biệt nêu trên. Khi một Học sinh đã đủ khả năng cung cấp sự đồng ý này, chúng tôi sẽ xác nhận lại với họ bất kỳ sự đồng ý nào đã được bạn cung cấp cho họ.

Trong bất kỳ trường hợp nào mà một Học sinh có khả năng cung cấp sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình mà hành động trái với lợi ích tốt nhất của mình, chúng tôi sẽ trở lại với bạn để thu được sự đồng ý của bạn thay mặt cho họ.

Bạn (hoặc Học sinh bạn chịu trách nhiệm, tùy trường hợp) có quyền rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, khi bạn làm như vậy, chúng tôi có thể không thể cung cấp dịch vụ yêu cầu sử dụng dữ liệu như vậy.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích đã được nêu trong Thông báo này và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của bạn và cung cấp thông tin bổ sung nếu cần thiết.