Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phát thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong học tập và hoạt động phong trào.

image 129
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 14
image 130
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 15
image 131
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 16
image 132
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 17
image 133
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 18
image 134
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 19
image 135
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 20
image 136
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 21
image 137
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 22
image 138
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 23
image 139
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 24
image 140
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 25
image 141
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 26

Bài viết khác

Lễ tổng kết năm học 2022-2023

Chúc mừng Thầy và Trò Trường THPT Quy Nhơn...

Chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2023

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt...

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023-2028

Cán bộ công nhân viên và giáo viên nhà trường tham gia công đoàn cơ sở và bầu ban chấp hành công đoàn trường THPT Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023-2028

Phát động ôn thi tốt nghiệp 2023 tại trường THPT Quy Nhơn

Trong năm 2023, Trường Trung học Phổ thông Quy...