Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phát thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong học tập và hoạt động phong trào.

image 129
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 14
image 130
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 15
image 131
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 16
image 132
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 17
image 133
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 18
image 134
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 19
image 135
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 20
image 136
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 21
image 137
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 22
image 138
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 23
image 139
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 24
image 140
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 25
image 141
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023, hình 26

Bài viết khác

Hoạt động thể thao giữa giờ

Vui khỏe để học tập tốt là thông điệp...

Chương trình EATING OUT, 11A1 tổ chức

Chương trình Eating Out được tổ chức hàng tuần, đơn vị đăng cai đứng ra tổ chức là các lớp trong khối 10, 11, và 12 trường THPT Quy Nhơn

Mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

Đoàn trường ra quân duy trì mô hình thanh...

Họp PHHS Khối lớp 10, kỳ họp đầu năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, nhằm xây...