Huấn luyện quân sự cho các em học sinh trường THPT Quy Nhơn

Trong tuần từ ngày 30/01/2023 đến 04/02/2023, Các em học sinh trường THPT Quy Nhơn đã được các chiến sĩ Trung Đoàn BB 739 thuộc Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Bình Định tổ chức huấn luyện, thực hành, kiểm tra và hoàn thành các nội dung theo TT 46 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó góp phần phát triển năng lực nhận thức các vấn đề về quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng các kiến thức, kỹ năng quân sự đã học vào cuộc sống.

image 118
Huấn luyện quân sự cho các em học sinh trường THPT Quy Nhơn, hình 6
image 119
Huấn luyện quân sự cho các em học sinh trường THPT Quy Nhơn, hình 7
image 120
Huấn luyện quân sự cho các em học sinh trường THPT Quy Nhơn, hình 8
image 121
Huấn luyện quân sự cho các em học sinh trường THPT Quy Nhơn, hình 9
image 122
Huấn luyện quân sự cho các em học sinh trường THPT Quy Nhơn, hình 10

Bài viết khác

Lễ tổng kết năm học 2022-2023

Chúc mừng Thầy và Trò Trường THPT Quy Nhơn...

Chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2023

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt...

Phát động ôn thi tốt nghiệp 2023 tại trường THPT Quy Nhơn

Trong năm 2023, Trường Trung học Phổ thông Quy...