Sinh Hoạt Chi Đoàn Giáo Viên 2023

Đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn giáo viên với chủ đề “Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ”.

Nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trẻ, ngày 18/09/2023.

Nhận thấy được tầm quan trọng của giáo viên, viên chức trẻ trong công tác dẫn dắt, định hướng, giáo dục, tổ chức điều hành trong ĐVTN; là lực lượng nòng cốt của nhiều phong trào; với mục tiêu trang bị, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ giáo viên, viên chức trẻ trong nhà trường, tại buổi sinh hoạt, bí thư Đoàn trường và các đồng chí trong BCH Đoàn trường đã trao đổi với các giáo viên trong chi đoàn giáo viên những nội dung như:

  • Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay.
  • Nâng cao kiến thức ngoại ngữ – tin học phục vụ công tác chuyên môn; nghiệp vụ và công tác đoàn.
  • Những vấn đề cơ bản liên quan đến internet, chia sẻ những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội, Luật an ninh mạng.
  • Các vấn đề về chuyển đổi số,… nhằm thúc đẩy sáng tạo trong lực lượng giáo viên trẻ của trường.
387793103 822646119862777 8749965471429479673 n.jpg?stp=cp6 dst jpg s1080x2048& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=dd5e9f& nc eui2=AeFCVPMFAJudKSDpdaX9N0uDykdo2ssjkvnKR2jayyOS Zi33XKTWyE7U3TqE5wCX9EMbxshAUif1sccKxibTAqa& nc ohc=InM5pFuDAZcAX8o80Ih& nc ht=scontent.fsgn2 10

387837102 822646176529438 5932004034000691762 n.jpg?stp=cp6 dst jpg p960x960& nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=dd5e9f& nc eui2=AeE1OJqDbwhJ8Qt cjffwnJEXZJbIC3ubVBdklsgLe5tUGChLQXf5SaiAiFoL26J cHqiUoJZpRDrYG 5jYFd2Kn& nc ohc=8j38NGgOIS0AX fonam& nc ht=scontent.fsgn2 9

387822553 822646203196102 710679633225784045 n.jpg?stp=cp6 dst jpg p960x960& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=dd5e9f& nc eui2=AeGBj1gfJX6LRNBwLhD3RztrOv2fCMnhRV46 Z8IyeFFXoX0prvz9GSwBWjiuQCWSfkf2D kS8T8FSq5ZIEMWkZD& nc ohc=uqbOwg16 bQAX8sZX35& nc ht=scontent.fsgn2 8

387042849 822646233196099 6657972895120295239 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=100&ccb=1 7& nc sid=dd5e9f& nc eui2=AeGnNPw8sVvgY 2jjAa3abSp6x2ytk0mUADrHbK2TSZQALFjy3cV8EWoncE7dSu 7esbRxaTkOfAiIXVU rEVcy4& nc ohc=JFSufgFTMZ0AX b81ht& nc ht=scontent.fsgn2 7

387130705 822646143196108 7087645027321049303 n.jpg?stp=cp6 dst jpg p960x960& nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=dd5e9f& nc eui2=AeHxPloYWdbg2rH EJcdTne2jmD38IlNhUqOYPfwiU2FSmwKwtxvGAN6bQ3IaF5NlM4njGoawVMdEkPX8ubQbOsi& nc ohc=BcSmEMqZSDoAX9jZxEL& nc ht=scontent.fsgn2 11

Bài viết khác