Trường THPT Quy Nhơn chú trọng xây dựng mối quan hệ

Hợp tác giữa gia đình và nhà trường

Trường THPT Quy Nhơn tôn trọng vai trò quan trọng của gia đình trong quá trình giáo dục và xem đó là một yếu tố không thể thiếu để đạt được sự phát triển toàn diện cho học sinh. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích và tạo điều kiện để hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Dưới đây là những cách chúng tôi thực hiện hợp tác này:

Tạo môi trường giao tiếp

Chúng tôi xây dựng một môi trường mở và thân thiện để gia đình có thể dễ dàng tiếp cận và giao tiếp với giáo viên và nhân viên của trường. Chúng tôi đặt sự lắng nghe và sẵn lòng hỗ trợ lên hàng đầu để đáp ứng các câu hỏi, quan tâm và ý kiến của gia đình.

Họp phụ huynh

Chúng tôi tổ chức các buổi họp phụ huynh định kỳ để thông báo về các hoạt động, chương trình học, đánh giá kết quả và các thông tin quan trọng khác. Đây là cơ hội để gia đình và nhà trường gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu về tình hình học tập và phát triển của học sinh.

Liên kết giữa gia đình và giáo viên

Chúng tôi khuyến khích gia đình và giáo viên thiết lập liên kết để cùng nhau theo dõi quá trình học tập của học sinh. Giáo viên sẽ chia sẻ thông tin về tiến trình học tập, hành vi và khả năng của học sinh, trong khi gia đình có thể chia sẻ thông tin về môi trường gia đình và hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh phát triển.

Tham gia hoạt động ngoại khóa

Chúng tôi khuyến khích gia đình tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và sự kiện của trường. Đây là cơ hội để gia đình tương tác với học sinh và cộng đồng trường, tạo sự gắn kết và tăng cường sự hiểu biết về nhau.

Chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm

Gia đình và nhà trường có thể chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm để tạo ra một môi trường học tập phong phú và đa dạng. Gia đình có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái, hỗ trợ trong việc rèn kỹ năng mềm và phát triển sở thích cá nhân của học sinh. Trường cũng có thể chia sẻ những tài liệu, tài nguyên và chương trình đào tạo để hỗ trợ gia đình trong việc giáo dục con em mình.

Tạo điều kiện tham gia giáo dục

Trường THPT Quy Nhơn tạo điều kiện cho gia đình tham gia vào quá trình giáo dục của học sinh. Gia đình được khuyến khích tham gia các buổi gặp gỡ, workshop, hoặc các khóa đào tạo về giáo dục để có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc hỗ trợ con em mình.

Tư vấn hướng nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp không chỉ cho học sinh mà còn cho gia đình. Gia đình được hỗ trợ trong việc tìm hiểu về các ngành nghề, trường đại học, khám phá tiềm năng và sở thích của con em mình để có thể hướng dẫn và định hình tương lai nghề nghiệp cho học sinh.

Chúng tôi xem hợp tác giữa gia đình và nhà trường là một yếu tố quan trọng trong quá trình giáo dục. Chúng tôi cam kết tạo môi trường hỗ trợ và tạo cơ hội cho gia đình và nhà trường cùng hợp tác, để đảm bảo sự phát triển toàn diện và thành công của học sinh.